big sale ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ shop now

  • Бояджикски пистолет H-891
  • Пистолет за боя от тип H.V.L.P  ( High Volume and Low Pressure )
  • Работно налягане - 2.0 бара.
  • консумация на въздух - 28-60 л/мин.
  • метла - 10 см.
  • Дюзи : 0.5 мм;0.8мм;1.0мм
  • казанече - 125мл. ( пластмасово)

Продължава...

  • Бояджикски пистолет H-891
  • Пистолет за боя от тип H.V.L.P -II ( High Volume and Low Pressure )
  • Работно налягане - 2.0 бара.
  • консумация на въздух - 28-60 л/мин.
  • метла - 10 см.
  • Дюзи : 1,0 мм;1.2мм
  • казанече - 250мл. ( пластмасово)

Продължава...

   • Бояджикски пистолет AB-17S
   • Пистолет за боя от тип H.V.L.P ( High Volume and Low Pressure )
   • Работно налягане - 3.0 бара.
   • консумация на въздух - 350-400 л/мин.
   • метла - 26 см.
   • Дюзи : 1,7 мм.
   • казанече - 1000мл. ( алуминиево)

Продължава...

  • Бояджикски пистолет AB-17G
  • Пистолет за боя от тип H.V.L.P ( High Volume and Low Pressure )
  • Работно налягане - 3.0 бара.
  • консумация на въздух - 350-400 л/мин.
  • метла - 26 см.
  • Дюзи : 1,3 мм;1.4мм;1.7мм;2.0мм;2.5мм
  • казанече - 600мл. ( пластмасово)

Продължава...

  • Бояджикски пистолет K-400
  • Пистолет за боя от тип L.V.M.P. ( Low Volume and Medium Pressure )
  • Работно налягане - 4 бара.
  • консумация на въздух - 115 - 160 л/мин.
  • метла - 24 см.
  • Дюзи : 1,3 мм;1.4мм;1.5мм;1.8мм;2.0мм;2.2мм;2.5мм
  • казанече - 600мл. ( пластмасово)

Продължава...

Дизайн: