big sale ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ shop now

Пистолет за гуми с  глицеринов манометър

Пистолет за гуми с  манометър

Гумен маркуч

Вход за въздуха 1.4"

Работно налягане от 0 - 10 бара

максимално налягане - 15 бара

Продължава...

Пистолет за гуми с  манометър

Гумен маркуч

Вход за въздуха 1.4"

Работно налягане от 0 - 10 бара

максимално налягане - 15 бара

Продължава...

Пистолет за гуми с  манометър TG-5

Пистолет за гуми с  манометър

Гумен маркуч

Вход за въздуха 1.4"

Работно налягане от 0 - 10 бара

максимално налягане - 15 бара

Продължава...

Пистолет за гуми с  манометър G-52

Пистолет за гуми с  манометър

Гумен маркуч

Вход за въздуха 1.4"

Работно налягане от 0 - 10 бара

максимално налягане - 15 бара

Продължава...

Пистолет за гуми с  манометър

Гумен маркуч

Вход за въздуха 1.4"

Работно налягане от 0 - 10 бара

максимално налягане - 15 бара

Продължава...

Дизайн: