big sale ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ shop now

Пневмо подготвяща група BFC4000

филтър за конденза

омаслител

регулатор за налягането

вход : 1/2

максимално налягане - 10.35 бара

Продължава...

Омаслител AL-80

вход : 1/2

дебит - 800 л/мин.

работно налягане 0-10.5 бара

максимално налягане - 15.00 бара

Продължава...

Влагоотделител+регулатор  AFR80A

филтър за конденза

регулатор за налягането

вход : 1/4

максимално налягане - 10.35 бара

Продължава...

Пневмо подготвяща група AFC2000

филтър за конденза

омаслител

регулатор за налягането

вход : 1/4

дебит - 800 л/мин.

работно налягане 0-10.5 бара

максимално налягане - 15.00 бара

Продължава...

Пневмо подготвяща група AC2000

филтър за конденза

омаслител

регулатор за налягането

вход : 1/4

дебит - 800 л/мин.

работно налягане 0-10.5 бара

максимално налягане - 15.00 бара

Продължава...

Дизайн: