big sale ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ shop now

Пневмо подготвяща група AFC2000

Пневмо подготвяща група AFC2000

филтър за конденза

омаслител

регулатор за налягането

вход : 1/4

дебит - 800 л/мин.

работно налягане 0-10.5 бара

максимално налягане - 15.00 бара

Дизайн: